Tillväxtverket
En man sitter ensam vid ett cafébord och skriver på sin mobiltelefon. På bordet framför honom står en dator.

Digitalt stöd för EU-företagare

Verksamt.se/EUGO är Sveriges kontaktpunkt för tjänster enligt EU:s tjänste­direktiv. Tjänstedirektivet ska förenkla för tjänsteföretag från EU/EES som vill etablera verksamhet och sälja sina tjänster i Sverige. 

Verksamt.se är kontaktpunkt för EU:s tjänsteföretagare

Tillväxtverket har i uppdrag att förvalta och utveckla den svenska elektroniska kontaktpunkten enligt tjänstedirektivet. Det gör vi inom ramen för verksamt.se där det finns information och möjlighet att ansöka om olika tillstånd som är relevanta för företagare.

Sveriges kontaktpunkt rankas på plats 9 av 30 länder

Under maj 2018 genomförde Kommissionen användartester av alla medlems­länders kontaktpunkter. De hade valt ut 12 användarscenarion som testades av fem företagare från olika EU‑länder. Testpersonerna skulle genomföra 12 upp­drag. Utifrån Sveriges sammanlagda resultat hamnade vi på nionde plats (av 30 länder). Testpersonerna angav att de kunde utföra sina uppgifter till 60 procent. Vi hamnade strax efter Finland som var det land i Norden som fått högst resultat. Genomsnittet för alla medlemsländer var 43,5 procent. Kommissionen har delat in resultatet i tre färger, rött, gult och grönt. Sverige hamnade i den gröna kategorin.

Sveriges kontaktpunkt för tjänsterlänk till annan webbplats

Yrken enligt Yrkeskvalifikationsdirektivet på verksamt.se

På verksamt.se finns även information om och ansökningsuppgifter för de cirka 70 yrken som berörs av yrkeskvalifikationsdirektivet som går ut på att man enklare ska kunna arbeta i ett annat EU‑land. Under året har vi utökat samarbetet med Universitets- och högskolerådet, som är rådgiv­nings­centrum för yrkeskvalifikationsdirektivet.

Reglerade yrkenlänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.