Tillväxtverket
En man och en kvinna sitter bredvid varandra och tittar på ett skrivblock som mannen håller i. Kvinnan har en dator i knät.

Regionala sidor för regional vägledning

Med fokus på rådgivning erbjuder verksamt.se/regionlänk till annan webbplats blivande och befintliga företagare en samlad bild av regionens offentliga företagsstöd.

Under 2018 arbetade vi vidare med att samordna regionala främjande­aktörer och utöka erbjudanden av regionalt anpassade tjänster och information på verksamt.se.

Målsättningen för 2018 var att alla Sveriges regioner ska ha en egen ingång på verksamt, ett mål som uppnåddes den 25 oktober då www.verksamt.se/hallandlänk till annan webbplats lanserades.

Med fler anslutna regioner och genom kommunikationsinsatser till blivan­de och befintliga företagare kunde vi under året se ett ökat intresse för de regionala tjänsterna på verksamt.se. Vid en jämförelse mellan första och andra halvan av 2018 kunde vi se en ökning av antalet sidvisningar med 126 procent.

Projektet är en del i regeringsuppdraget Regionala Exportcentra som handlar om att varje region ska ha ett exportcenter som erbjuder företag stöd vid internationalisering eller exportsatsningar. Regionala Exportcentra ska underlättar för företagen att hitta rätt bland offentliga aktörer.

Verksamt.se/regionlänk till annan webbplats

Regional exportsamverkan i alla regioner

Under året har samtliga regioner invigt och bildat ett regionalt exportcenter. Det innebär att förutom de sex pilotlänen, som invigde exportcentra under 2016 och 2017, har 13 nya regioner invigt exportcentra under 2018. Tillväxtverket har under året beviljat stöd till nya och befintliga exportcentra om 16,6 miljoner. Utöver detta har 1,3 miljoner beviljats för ett samverkansprojekt mellan tre län för att arbeta med exportfrågor i en länsöverskridande satsning.


Regional exportsamverkanBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.