Tillväxtverket

Kunskapsväxling lyfter företag

Se ett lyckat exempel på samarbete och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv.Vi besöker företaget DalaFrakt som tagit in ny kompetens i företaget.

I filmen beskrivs den för Sverige nya modellen KTP som gör att en nyutexaminerad kan komma i ledande position och förändra. Vi besöker företaget DalaFrakt som minskar sina klimatutsläpp radikalt med hjälp av denna nya kunskap i företaget. Filmen handlar om regionalfondsprojektet KTP Energi i Norra Mellansverige som fått EU-finansiering via Tillväxtverket.

Vem kan söka finansiering från EU-program?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

 

Mer om finansiering till EU-projektBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.