Tillväxtverket
Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket

Med människor kommer idéer

Ofta får vi frågan: Vad behövs för att skapa tillväxt? Det finns ett enkelt svar. Människor. För med människor kommer idéer, och med idéer kommer företag.

Innovativa företag som vill, kan och vågar. Det är en förutsättning för en konkurrenskraftig ekonomi som ger sysselsättning, välfärd och framtidstro.

Av de 1,2 miljoner företag som finns i Sverige har 97 procent färre än 10 anställda. Två tredjedelar av småföretagen är inriktade på den lokala eller regionala marknaden. För de som exporterar är Tyskland, Norden, USA, och Storbritannien de viktigaste marknaderna.

Tillväxtverkets uppgift är att stärka Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Vi behöver förstå företagens behov, deras utmaningar och möjligheter i en global ekonomi i ständig förändring.

En kunskapskälla är vår unika undersökning Företagens villkor och verklighet där runt 10 000 små och medelstora företag svarar på frågor om sin vardag och framtid. 2018 gav den ny kunskap om bland annat kompetensförsörjning, digitalisering och internationalisering i företagen.

Förutsättningarna för företagande ser olika ut på olika platser. I dialoger med regiondirektörer, tillväxtchefer med flera i Sveriges 21 regioner diskuterade vi hur vi kan bidra i deras tillväxtarbete. Vi tog också fram rapporterna Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018 och Politik för utvecklingskraft i hela Sverige.

Svenska företags konkurrenskraft stärks när kostnaderna för regler och myndighetskontakter minskar, när fler företag har tillgång till rätt kompetens, fler använder den digitala tekniken, fler gör affärer genom internationalisering och innovation och, inte minst viktigt, när alla regioner har förutsättningar och förmåga att främja företagens utveckling. Det är detta vi jobbar för, och det är inom dessa områden vi har genomfört viktig och målmedveten verksamhet under 2018.

Stort tack till alla som har bidragit!

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket

Axplock för tillväxt är ett digitalt urval av Årsredovisning 2018.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.