Tillväxtverket
Händer som skriver på ett tangentbord.

Bloggen

Välkommen till Tillväxtverkets blogg! Här möter du anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Det är Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom finansiering av strategiska utvecklingsprojekt.

 1. - Av: Mohamed Ben Abdelhamid

  Innovation har aldrig varit så viktig som nu

  Samverkan och innovation är två ledord nu, enligt skribent Mohamed Ben Abdelhamid. Många företag befinner sig i kris. Marknader har minskat eller försvunnit och branscher…

 2. - Av: Monika Kväl

  Stärk rälsen och få en hållbar om­start

  Sveriges 21 regioner utgör en grundstruktur för Sveriges utveckling. Som en räls för ett fungerande utvecklingsarbete. För att få en hållbar omstart efter krisen vore det…

 3. - Av: Laura Brandell Tham

  Exportsamverkan laddar för återhämtning

  Generaldirektör Gunilla Nordlöf och företrädare för våra exportfrämjande organisationer samtalar löpande om hur vi på bästa sätt ska stötta Sveriges företag ut ur den nuv…

 4. - Av: Eva Hagsten

  Små och medelstora företag med EU-stöd växer

  Vad innebär EU-medlemskapet egentligen för Sveriges företagare? Hittills har kunskapen om företag som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden varit låg, men…

 5. - Av: Klas Fritzon

  Att balansera det genomsnittliga

  Kanske är min insikt bara medelmåttig. Den om att vi bör vara misstänk­samma mot alla genomsnitt. Det är föga tröst att sjön är nio meter djup i genomsnitt, när jag preci…

 6. - Av: Laura Brandell och Kristian Seth

  Framtids­spaning blir nutidsspaning

  Fredagen den 8 maj bjöd Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare för näringslivet, akademin och berörda myndigheter för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling…

 7. - Av: Liv Edström

  Vem är egentligen samhällsviktig?

  Vissa nummer trycker man aldrig bort, så jag stänger av mikrofonen i videomötet och fipplar diskret fram telefonen när fritids ringer. Har det hänt nåt? Nej, inte direkt,…

 8. - Av: Marie Gyllenberg

  Har besöks­näringens kris några ljus­­glimtar?

  Sommarens turism är kritisk för besöksnäringens företag. Uteblivna utländska gäster och restriktioner av resande inom Sverige gör osäkerheten inför sommaren stor. Men vad…

 9. - Av: Rebecka Hinn

  Bounce back or forward?

  En kris är en möjlighet till gemensam kraftsamling och till att skapa något nytt. Låt oss använda denna globala storm till att ställa om. Corona och covid-19 fyller våra…

 10. - Av: Lejla Babajic Löfgren

  935 nya företag ­­­­‑ så öppnar vi upp för flera!

  I osäkra tider som nu behöver vi kraftsamla för framtiden. Det är inte läge att stänga dörren för nya affärsidéer och andra perspektiv än de invanda. I stället behöver vi…