Tillväxtverket

Vad är en entreprenör?

Många vittnar om att det handlar om en känsla av att kunna förverkliga något baserat på en idé eller en förmåga att lösa ett problem. Ibland kan entreprenörer spela en avgörande roll för både ett lands och en regions utveckling.

Men, entreprenörer behöver få verka i en miljö där det fungerar att nå framgång, att experimentera och – inte minst- att få misslyckas.

Som en av deltagarna i expertgruppen ser jag Entreprenörskapsutredningen som ett avstamp för att ta entreprenörskapet vidare.

Vår undersökning Entreprenörskapsbarometern visar att andelen av befolkningen i åldern 18-30 år som kan tänka sig att bli företagare har minskat från 57 till 49 % under perioden 2004 till 2012. Om några veckor publiceras nya siffror. Klart är att mer behöver göras för att fler ska se företagande som ett alternativ till anställning och ett sätt att förverkliga idéer.

Vi står inför en mängd utmaningar som klimathot, en demografisk utveckling med allt fler äldre och en ökad migration på grund av fattigdom och flyktingströmmar från krig och naturkatastrofer. Det här ställer stora krav på samhället. Det är här entreprenören kommer in. Entreprenören är ekonomins förändringsagent. Hen behövs för att omvandla kunskap till samhällsnytta och innovationer. En mångfald av företagare och företag inom en bredd av branscher bidrar också till att näringslivet förnyas.

Vår ekonomi blir alltmer internationell och konkurrensen från nya tillväxtmarknader ökar. Då sätts de svenska ramverken på prov. Är de utformade för att bygga en framtida global konkurrenskraft för entre­prenöriella miljöer och kunskapsintensiva verksamheter? Det är en del av det som undersöks i entreprenörskapsutredningen.

I betänkandet finns det faktiskt också ett förslag om att inrätta en Entreprenörsombudsman som kan bevaka policyområden så att inte marknadstillträde, produktivitet och innovation hämmas.

Men en betydelsefull förutsättning för entreprenörer lyfts också kanske mer tydligt än tidigare - det här med att få misslyckas.

I dag är antalet rekonstruktioner av företag lågt i förhållande till antalet konkurser (2014 – 7000 konkurser/200 rekonstruktioner). Företagare som misslyckas med en affärsidé har ofta skaffat sig värdefulla erfarenheter som kan vara användbara - om de får möjlighet att starta på nytt. Möjligheterna till en andra chans har stor betydelse för potentiella företagare. Det behöver göras mer på detta område. Det handlar om regler, attityder och kunskap.

Tillväxtverket är en aktör som kan ta en större roll i detta arbete.

Helena Brenfors

Helena Nyberg Brehnfors

Enhetschef Entreprenörskap

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.