Tillväxtverket
Ena halvan av jordgloben i blått och guld

Framtids­spaning blir nutidsspaning

Fredagen den 8 maj bjöd Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare för näringslivet, akademin och berörda myndigheter för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling och effekter.

Det blev en livlig och spännande diskussion som bl.a. kretsade kring behovet och utformningen av åtgärder i den unika kris vi nu upplever. Allvaret i krisen betonades från flera håll, även relativt starka företag riskerar att slås ut och det ger effekter ut i det omkringliggande näringslivet och samhället. Svårigheten att avgöra när krisen tar slut är ett särskilt gissel för företagens planering och vilja att investera.

Snabba lägesbilder allt viktigare

Behovet av snabba lägesbilder togs upp och hur man kunde göra för att skapa sådana. Bl.a. finns internationella exempel på vad som kan kallas "nowcasting" snarare än "forecasting". En generell slutsats är att vi ska arbeta närmare varandra på myndighetssidan med omvärldsbevakning, prognoser och statistik.

Flera av Tillväxtverkets resultatområden berördes, däribland kompetensförsörjning. Vad kan göras för att rusta individer under krisen? Hur ökar vi kompetensen inom exempelvis digitalisering? Och hur kan man värna den för framtiden så viktiga FoU-verksamheten när företagen får det tuffare?

Strukturomvandling och när i tiden den inträffar var ett annat tema. Går det att använda krisen aktivt för hållbar omställning eller har man nu fullt upp med ekonomisk överlevnad för stunden? Hur kommer beteendeförändringar och nya konsumtionsmönster att påverka den framtida näringslivsstrukturen?

Kontrollsystem bör automatiseras

Utifrån myndighetsperspektiv diskuterades frågor kring samarbete dels vad gäller snabb service och enkla ansökningssystem för företagen, dels rörande kontroll och uppföljning av utbetalningar, när statens åtaganden på företagssidan växer. Även kontrollsystem bör i möjligaste mån automatiseras och här finns också internationella exempel att lära av.

På mötet redovisade vi från Tillväxtverket nya preliminära beräkningar kring hur många företag i olika storleksklasser som beviljats stöd för korttidspermittering och hur de aggregerade beloppen kan jämföras mellan såväl olika stora företag som mellan olika branscher. Bilden av vilka branscher och regioner som drabbats hårdast i en inledande respektive i en andra fas av krisen bekräftades av siffror från ALMI:s låneverksamhet och statistik från de deltagande myndigheterna.

På det hela taget var samtalet ett bra format som bör återkomma i framtiden. Deltagarna visade stor uppskattning och intresse för att komma tillbaka för fler diskussioner. Och vi kunde ta med oss ett antal lärdomar och uppslag för fortsatt arbete. Förhoppningsvis kan det snart bli liknande sammankomster även IRL. Vi saknade inget annat än kaffet och bullarna.

Maria Tengvard
Anders Sundvall

Laura Brandell Tham och Kristian Seth

Laura Brandell Tham är chef KTA-sekretariatet. Kristian Seth är tidigare Analyschef på Tillväxtverket.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.