Tillväxtverket

Grön omställning för hållbar tillväxt

Tillväxtverket jobbar på olika sätt för att bidra till att stärka den gröna omställningen tillsammans med regioner, näringsliv och andra myndigheter.

Grön omställning innebär att arbeta för minskad miljö- och klimatpåverkan genom till exempel utsläpps­minskningar och effektiva, giftfria och cirkulära resursflöden som även gynnar biologisk mångfald.

Tillväxtverket jobbar på olika sätt för att driva utvecklingen framåt mot en grön omställning. Regioner och andra företagsfrämjande aktörer kan få stöd av Tillväxtverket. Det är de aktörerna som sedan i sin tur ger stöd direkt till företagen. Oftast ger Tillväxtverket stöd i form av finansiering men det förekommer också andra typer av stöd som insatser för att höja kompetens eller förbättra möjligheterna till att nätverka. Tillsammans med regioner, näringsliv och andra myndigheter driver vi också olika utvecklingsprojekt för att främja en grön omställning.

Grön omställning för alla delar av samhället

Den gröna omställningen rör alla delar av samhället och alla delar av landet. I den nationella strategin för hållbar regional utveckling pekar regeringen ut den långsiktiga inriktningen för hållbar regional utveckling. Den identifierar också miljö- och klimatfrågor som en av tre stora samhällsutmaningar.

Företagens innovation och förmåga att ställa om är avgörande

Företagens förmåga att vara innovativa och ställa om är helt avgörande för att främja en hållbar tillväxt. Genom att till exempel utveckla cirkulära materialflöden och affärsmodeller eller utveckla klimatsmarta produkter och tjänster bidrar de också till att näringslivet blir mer konkurrenskraftigt. Dessutom ger förmågan att ställa om de svenska företagen fördelar på den globala marknaden när de kan exportera hållbara varor och tjänster som efterfrågas globalt. Först när varor och tjänster produceras, levereras och konsumeras på ett hållbart sätt kan vi få en hållbar utveckling.

Så arbetar Tillväxtverket med grön omställning

Här är några exempel där vårt arbete med grön omställning är särskilt tydligt:

Sidan uppdateras kontinuerligt

Fakta och statistik om grön omställning

Webbartikel från undersökningen Företagens villkor och verklighet - Ökat miljöarbete i vart femte företag under coronakrisen