Tillväxtverket

Information och stöd med anledning av coronakrisen

Tillväxtverkets samlade information om insatser för att möta coronakrisen. För företag, stödmottagare, myndigheter, kommuner och regioner.

För arbetsgivare - korttids­arbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Det går inte längre att ansöka om korttidsstöd

Korttidsarbete 2021

Information in english about short-time work allowance

Kompetens­­utveckla under korttids­arbete

Om ni för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt att stärka företaget tills det kommer igång igen.

Kompetens­­utveckla under korttids­arbete

Statistik om ansökningar om stöd för korttidsarbete

Här hittar du de senaste uppdateringarna om hur många ansökningar som kommit in och hur de är fördelade på bransch och län.

Statistik om korttidsarbete

Utlysningar

Det finns flera olika stöd att söka. Vissa helt inriktade på att stötta i spåren av covid - 19.

Utlysningar

Omställningsguide för kommun och region

När ett stort företag drar ner verksamhet uppstår olika effekter. I vår omställningsguide hittar du som är tjänsteperson eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning.

Omställningsguiden