Tillväxtverket

Information till stödmottagare av projektmedel

Till dig som redan i dag får stödmedel i form av till exempel regionala företagsstöd, projektstöd i någon av EU-programmen eller liknande och som behöver veta hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas.

Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har:

  • uppkommit för att genomföra projektet, och
  • att den är skälig.

Tillväxtverket avser att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme.

Finns det risk att målet inte kan nås?

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med er handläggare vid Tillväxtverket.

Följ samhällsutvecklingen

Tillväxtverket uppmanar er som är stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.