Tillväxtverket

Korttids­arbete­­

Här hittar du information om hur du kan permittera personal genom korttidsarbete.

Kvinna vid dator i köket

Ansök om korttid

Detta gäller för ansökan om korttidsarbete under 2021.

Kock tittar in i ugn

Avstämning 2021

Här sammanställer du hur de anställda arbetat under den period du sökt stöd för.

Ung kvinna kör varubil

Kompetens­insatser

Arbetsgivare kan få ersättning för kostnader för kompetensinsatser.

Två personer i syateljé

Frågor och svar

Sök svar bland redan besvarade inlägg eller ställ en egen fråga.

Ta del av beslut om korttidsarbete

Från 1 augusti kan du ta del av uppgifter om vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd eller har fått avslag. Du kan endast se uppgifter om de som har ansökt om stöd den 22 oktober 2020 eller senare.

Tre sätt att ta del av beslutade ärenden om korttidsarbete

Aktuellt om korttidsarbete

  • Beslut inom korttidsstöd offentliga från 1 augusti
    Från och med den 1 augusti är information om företag och organisationer som fått beslut om korttidsstöd offentlig. Tillgången till information gäller företag som sökt stöd den 22 oktober 2020 eller senare.
  • Omprövning av jämförelse­månad
    Företag som har ärenden där slutligt beslut redan är fattat och det har vunnit laga kraft, kommer att kunna begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Det spelar ingen roll om beslutet rör avslag på en ansökan eller om det gäl...
  • Sista dag att skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021 är 31 juli
    Företag som har giltiga avtal avseende korttidsarbete 2021 (perioden december 2020-juni 2021) kan justera dessa, exempelvis byta stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för avstämning. Justeringen ska göras senast 31 juli 2021. Justering gö...

Statistik om korttidsarbete

Via vårt statistikverktyg kan du se hur många ansökningar som kommit in, hur många som har beviljats, vilka belopp det rör sig om och hur de är fördelade på län och bransch.

Statistik om korttidsarbete