Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Avsluta korttidsstöd

Oavsett anledning till varför du avslutar ditt stöd kommer du göra en slutavstämning när det är dags att avsluta. Då jämför vi hur ni faktiskt arbetat med hur mycket ni fått utbetalt. Även om du vill avsluta stödet i förtid är det viktigt att du gör dina avstämningar i tid.

Om du inte ansöker om mer stöd i samband med din avstämning kommer den automatiskt bli en slutavstämning.

Mer om vad slutavstämning innebär och film om hur du gör den.

Återbetalning och återkrav

Du kan bli återbetalningsskyldig om det ni korttidsarbetat inte stämmer överens med det ni fått utbetalt. Stödet är preliminärt och det är efter kontroller vi ser om du har fått det stödet du har rätt till.

Mer om återbetalning och återkrav.