Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

Namn: Camilla Randström

Tjänstetitel: Kommunikativ projektledare

Enhet: Regionalt tillväxtarbete

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2225

Sista dag för överklagan: 2020-10-03

---

Namn: Sebastian Delic

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Regional tillväxt norra Sverige

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2077

Sista dag för överklagan: 2020-10-03

---

Namn: Tora Philp

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Bättre regler

Ort: Stockholm

ÄrendeID: Ä 2020-1774

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Helena Tsiparis

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Miljö och innovation

Ort: Malmö

ÄrendeID: Ä 2020-2117

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Caroline Dahlbom

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Miljö och innovation

Ort: Göteborg

ÄrendeID: Ä 2020-2117

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Frida Mörtlund

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Regional tillväxt norra Sverige

Ort: Luleå

ÄrendeID: Ä 2020-2077

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Erika Rönnqvist

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Regional tillväxt norra Sverige

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2077

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Evelina Selander

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Landsbygder och lokal kapacitet

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-1180

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Olle Grünewald

Tjänstetitel: Nationalekonom

Enhet: Analys

Ort: Stockholm

ÄrendeID: Ä 2020-1875

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Erik Hegelund

Tjänstetitel: Nationalekonom

Enhet: Analys

Ort: Stockholm

ÄrendeID: Ä 2020-1875

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Camilla Häggström

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Regional tillväxt norra Sverige

Ort: Luleå

ÄrendeID: Ä 2020-2077

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Erik Lanne

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Regional tillväxt norra Sverige

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2077

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Joakim Persson

Tjänstetitel: Processutvecklare

Enhet: Verksamhetsstöd

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-1987

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Emma Westlin

Tjänstetitel: Processutvecklare

Enhet: Verksamhetsstöd

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-1987

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Namn: Anne Kolmodin

Tjänstetitel: Projektledare

Enhet: Uppföljning och utvärdering

Ort: Stockholm

ÄrendeID: Ä 2020-2569

Sista dag för överklagan: 2020-09-24

---

Avbruten rekrytering:
Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.