Tillväxtverket
eu-logotyp

First Level Control (FLC)

Tillväxtverket ansvarar för kontroller av projekt (First Level Control) inom europeiska territoriella samarbeten. Handläggare för First Level Control är placerade på Tillväxtverkets kontor i Östersund och Malmö.

Kontakt

Kontoret i Östersund

Granskningsunderlag för de Östersundsbaserade programmen ska vara märkta med projektets namn och skickas till följande adress:

Tillväxtverket
FLC
Box 3034
831 03 Östersund

Kontoret Malmö

Granskningsunderlag för de Malmöbaserade programmen ska vara märkta med projektets namn och skickas till följande adress:

Tillväxtverket
FLC
Box 32
201 20 Malmö