Tillväxtverket

Tillgänglighet

På den här sidan beskriver vi hur tillvaxtverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från tillvaxtverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kontaktar oss via formuläret nedan. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret på sidan så att vi får veta att problemet finns.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat ovanstånde under 2021. Undantag är äldre dokument och pdf:er diagrammodulerna.

Oskäligt betungande anpassning

Tillväxtverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av diagrammodulerna under statistikdelen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

De bygger på gammal teknik som inte kommer vara kostnadseffektivt att tillgänglighetsanpassa. I anslutning till diagrammodulerna finns text som beskriver i stort innehållet i diagrammodulen. Det finns även möjlighet att kontakta statistikansvarig på webben för att få mer information.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av tillvaxtverket.se.

Bedömningen av Funkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gjordes 2019-04-16 till 2019-05-17.

Funkas metodik för testning är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt de rekommenderar är testat i verkligheten.

Utifrån Funkas rapport genomförde Tillväxtverket ett utvecklingsarbete april - maj 2020 för att rätta till de tillgänglighetsfel som framkom i rapporten.

Vi använder regelbunder verktyget Siteimprove för att hitta och rätta till tillgänglighetfel.

Webbplatsen publicerades september 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 februari 2021.