Tillväxtverket

Tillväxtverkets organisation

Myndigheten är indelad i sex avdelningar samt stab och internrevision. Generaldirektör är Gunilla Nordlöf. Se även Ledning i vänstermenyn.

Organisationen september 2019: styrelse, internrevision, gd, gd-stab, Myndighetsstöd, Kvalitet och kontroll, Kunskapsutveckling, Företag, Regioner, Förenkling

Vi är 450 medarbetare på nio orter

Stockholm (huvudkontor, Nationella regionalfondsprogrammet, regionala strukturfondsprogrammet Stockholm)
Arjeplog
Luleå
Östersund
Gävle
Örebro
Göteborg
Jönköping
Malmö

Regelrådet

Inom Tillväxtverket finns också ett särskilt beslutsorgan, Regelrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ansvarar för sina egna beslut. Verksamheten hanteras inom avdelning Förenkling. Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.