Tillväxtverket

Tillväxtverkets organisation

Myndigheten är indelad i sex avdelningar samt stab och internrevision. Generaldirektör är Elisabeth Backteman. Se även Ledning i vänstermenyn.

Organisationen januari 2023: styrelse, internrevision, gd, stab, Rättsavdelning, Kvalitet och kontroll, Företag, Regioner, Förenkling, Utvecklingsavdelning

Vi finns på nio orter

Regelrådet

Inom Tillväxtverket finns också ett särskilt beslutsorgan, Regelrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ansvarar för sina egna beslut. Verksamheten hanteras inom avdelning Förenkling.