Tillväxtverket

Externa konsultrapporter

Du som skriver en rapport på uppdrag av Tillväxtverket ska använda en speciell logotyp för rapporten. Här finns både svensk och engelsk version.

Placering och kompletterande text

Logotypen ska placeras på rapportframsidan i ett hörn. 

För att tydliggöra kopplingen till Tillväxtverket ska alltid formulering ”Denna rapport är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.” stå på sidan två eller i samband med förord eller sammanfattning. Detta ansvarar konsulten för, liksom för klarspråk i rapporten.

Svensk logotyp till konsultrapport

Den svenska finns i tre färger - blå, grön och lila. Dessa är likvärdiga. Om ingen av dessa passar så kan, i undantagsfall, den vita användas. Vi ser dock helst att logotypen är i färg.

Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.

blå EU-logotyp

Engelsk logotyp till konsultrapport

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Har du frågor om logotypen?

Kontakta innehållsansvarig.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.