Tillväxtverket

Samverkan och statliga nätverk

AI-nätverket för myndigheter

AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen.

Om AI-nätverket för myndigheter

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan dessa aktörer.

Om Besöksnäringens myndighetsgrupp

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

För att det ska vara enklare att starta och driva företag finns myndighetssamarbetet Starta och driva företag där bland andra Tillväxtverket ingår. Gruppen utvecklar och förvaltar ett antal olika kanaler för information och tjänster till företag.

Om Myndighetssamarbetet Starta och driva företag