Tillväxtverket
Myndighetssamarbete på Starta driva-mässa

Myndighets­samarbetet Starta och driva företag

Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

Tillväxtverket deltar i ledningen och styrningen av samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV) och Bolagsverket. I samarbetet ingår dessutom Jordbruksverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet, Statistiska centralbyrån (SCB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Följande kanaler ingår i samarbetet:

Myndigheterna deltar också tillsammans på utvalda mässor och evenemang för företagare.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.