Tillväxtverket
Kvinna pratar i telefon utomhus.

Foto: Maskot

Uppdrag

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet.

Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste verktyg för att nå dit.

Vi är cirka 420 anställda och finns i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt i Stockholm (huvudkontor).

Generaldirektör är Gunilla Nordlöf.

Regleringsbrev och instruktion

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev.

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringslivlänk till annan webbplats

Förordning med instruktion för Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Författningar och andra styrande dokument som gäller EU-programmen