Tillväxtverket

Större avslutade insatser

Här hittar du några av Tillväxtverkets större avslutade insatser.

Främja kvinnors företagande

Förutsättningarna för företagande är inte lika för kvinnor och män som vill starta, driva, leda och utveckla företag. Tillväxtverket arbetade därför på regeringens uppdrag med programmet Främja kvinnors företagande 2007-2014.

Främja kvinnors företagande

Hållbar destinationsutveckling

2012-2015 genomförde Tillväxtverket projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU). Ta del av resultaten från de fem destinationerna.

Hållbar destinationsutveckling

Ungas innovationskraft

Tillväxtverket och VINNOVA drev gemensamt programmet Ungas innovationskraft mellan 2010 och 2015. Syftet har varit att fler unga (18-30 år) utvecklar och kommersialiserar sina idéer för ökad innovationskraft i Sverige.

Ungas innovationskraft