Tillväxtverket

Samverkan och statliga nätverk

AI-nätverket för myndigheter

Flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar som virtuella assistenter, automatiserat beslutsstöd och maskinell inlärning. Andra ligger i startgroparna.

Om Myndighetssamarbetet AI-nätverket

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Gruppen arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring.

Om Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

För att det ska vara enklare att starta och driva företag finns myndighetssamarbetet Starta och driva företag där bland andra Tillväxtverket ingår. Gruppen utvecklar och förvaltar ett antal olika kanaler för information och tjänster till företag.

Om Myndighetssamarbetet Starta och driva företag