Tillväxtverket

9. Marknadsföring

Här kan du läsa om hur Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring arbetar med marknadsföring.

De kommande åren förväntas särskilt världens besöksnäringsberoende länder att investera stora summor i marknadsföring av den egna destinationen med syfte att stärka återuppbyggnaden av den inhemska näringen. Marknadsföringen av resmålet Sverige behöver alltså hävda sig i stark internationell konkurrens.

Att ha ett starkt internationellt varumärke för ett land och en destination spelar allt större roll. Genom ökad kunskap och samsyn i aktörssystemet kring det svenska varumärket, skapas stabil, tydlig och konsekvent kommunikation om Sveriges som destination och därmed bättre förutsättningar för svensk besöksnäring. I en global värld är de varumärken som lyckas bäst, de som är tydligast och mest konsekventa i sin kommunikation.

Samtidigt utvecklas marknadsföring till att involvera allt fler roller och områden. När bilden av Sverige också delas av miljoner besökare och bofasta i realtid blir det också intressant att se över hur detta påverkar Sverigefrämjandet. När kunskapen om besökarna flyttas från enskilda aktörer till de stora bokningsplattformarna blir data dessutom makt i nya händer.

Myndighetsgruppen prioriterar insatser som:

  • utvecklar kunskap som stöd för marknadsföring av Sverige i linje med det turismpolitiska målet och den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Planerad gemensam aktivitet

Öka kunskapen om svenska varumärket

Öka statliga myndigheters kunskap kring hur landet/destinationen Sverige vill uppfattas, vad besöksnäringen strävar efter att bli samt vad besökarna (målgruppen) önskar.

Syfte: Arbetet, som leds av Visit Sweden i samverkan med övriga myndigheter, ska förtydliga landet/destinationen Sveriges position och skapa tydlighet kring vilket utbud som efterfrågas samt vilken varumärkesposition Sverige strävar efter att inta.