Tillväxtverket

Projekt inom Myndighets­gruppen för turism och besöksnäring

Här hittar du information om de projekt som drivs inom ramen för Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Myndighetsgruppen driver just nu projektet Miranda som utvecklar beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering. De senast avslutade projekten resulterade i en handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och en rapport om flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige.

Pågående projekt inom Myndighetsgruppen

Miranda - Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering

Miranda ska öka kunskapen och förbättra metoder och beslutsunderlag för infrastruktur- och trafikplanering så att den bättre möter turismens särskilda behov.

Projektet ska identifiera och analysera relevanta flöden och nyckeltal för att öka förståelsen för turismens omfattning på lokal och regional nivå. Det ger i sin tur bättre möjligheter att utvärdera och planera även för nationella infrastrukturinvesteringar. Ett förväntat resultat av projektet är ett Business Intelligence-verktyg som beskriver turismeffekter. Det ska kunna användas i lokal och regional planering, samt på nationell nivå inom ramen för Trafikverkets samlade effektbedömning (SEB). Arbetet sker i nära samarbete mellan parterna och med tydlig förankring hos regionala och lokala parter.

Projektet är ett samarbete mellan nationella myndigheter, akademin och regionala aktörer och är utvecklat i nära samarbete mellan Trafikverket, Tillväxtverket och Högskolan Dalarna.

Projektägare: Högskolan Dalarna
Projekttid: 2019 - 2022
Projektbudget: drygt 4 miljoner kronor, med ungefär hälften av finansieringen från Trafikverket och Tillväxtverket
Projektledare: Tobias Heldt, Högskolan Dalarna

Information om Miranda hos Högskolan Dalarna

Resultat från avslutade projekt

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Handboken är ett resultat från projektet Stärka världsarv som syftade till att testa och anpassa FN-organets Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit. Den är både en handfast steg-för-steg-guide och en inspiration i arbetet att utveckla attraktiva, hållbara världsarv och andra kulturhistoriska besöksmål.

Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

Rapport: Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige 

Rapporten analyserar den kunskap som finns tillgänglig om flygets betydelse för den svenska besöksnäringen. Kunskapen ligger till grund för att utveckla ett hållbart resande och i rapporten lyfts även var det finns kunskapsluckor.

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige

Kontakt

Helena Lindahl
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-615 80 91