Tillväxtverket
Kvinna pratar med en annan person via dator

Myndighets­samarbetet Starta och driva företag

Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

Tillväxtverket deltar i ledningen och styrningen av samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV) och Försäkringskassan. I samarbetet ingår dessutom Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Pensionsmyndigheten, SCB (Statistikmyndigheten), Upphandlingsmyndigheten och Sveriges regioner.

Följande tjänster är framtagna inom samarbetet i syfte att förenkla för företagare: