Tillväxtverket

Vision och verksamhetsidé

För att Sverige ska bli framgångsrikt behöver svenska företag ha en ambition, en vilja att sträva mot innovation, utveckling och tillväxt.

Att företag har förmåga att kunna växa är avgörande. Förmåga handlar om kunskap och kompetens, resurser, hållbarhet och innovation.

För att företag ska våga krävs goda förutsättningar för företagande. Regler behöver förenklas och andra hinder en företagare upplever minimeras. Att Sveriges regioner utvecklar attraktiva miljöer är också viktigt för att nya och livskraftiga företag ska kunna växa.

Verksamhetsidé

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Vision

Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Vår roll och hur vi verkar

Det finns många aktörer som verkar för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Tillväxtverket
ska i alla sammanhang vara myndigheten som:

  • Ser till att företagen i hela landet får så bra förutsättningar som möjligt.
  • Förenar ett nationellt perspektiv på företagande med kunskap om specifika regionala förutsättningar.

Vissa insatser vänder sig till företag eller blivande företagare. Andra syftar till att påverka
strukturer i samhället som är viktiga för företag.