Tillväxtverket

Regioner

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige.

Personer går längs gata i småstad

Regional samverkan

Här hittar ni som jobbar i regionerna stöd att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet.

Person betalar i en affär.

Service på landsbygden behövs

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Ung företagarkvinna jobbar på sitt café.

Insatser för regional kapacitet

Vi vill främja utvecklingskraft i hela landet och utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från landsbygder till storstäder.

EU-flaggan och svenska flaggan.

EU-program för EU-projekt

För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.