Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Man sitter och arbetar vid ett matbord med massa papper och dator.

Företagens villkor och verklighet 2020 - huvudrapporten

Mer satsningar på att digitalisera verksamheten följt av etablering av nya försäljningskanaler och satsningar på produktutveckling efter pandemin.

Två personer vandrar upp mot ett hus i sommarmiljö

Följ turismens utveckling i Sverige i ny webbtjänst

Tillväxtverket samlar nu statistiken för Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser på en och samma plats.

En kvinna går över ett industrigolv med en mapp under armen.

Ekonomiska läget kvartal 4

Lönesummor och beräknad produktion sjönk i flertalet regioner. En ökad hushållskonsumtion bidrog till ökad omsättning i alla branscher.

Kvinna tar selfie i småstad

Stor minskning av turism 2020

Turismkonsumtionen i Sverige minskade med 38 procent under pandemiåret 2020.

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

  • Folkmängd 10 452 326
    (2021)
  • Inflationstakt 8,5 %
    (juli 2022 jämfört med ett år tillbaka)
  • Konsumentprisindex 371,28
    (juli 2022)