Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Kvinna och barn håller om varandra i naturen.

BRP+

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, ett breddat mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

Man och kvinna arbetar tillsammans.

Turismens årsbokslut 2016

Turismen ökar i Sverige. 2016 omsatte den nära 300 miljarder kronor och sysselsatte cirka 170 000.

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

  • Folkmängd 9 995 153
    (2016)
  • Inflationstakt 2,1 %
    (augusti 2017 jämfört med ett år tillbaka)
  • Konsumentprisindex 323,18
    (augusti 2017)