Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Vindkraftverk

Ökat miljöarbete i vart femte företag under coronkrisen

Ännu fler uppger att det är troligt att de kommer att öka detta arbete framöver.

Ungdomar köper mat vid foodtruck

Årets sommarturism

Preliminär månadsstatistik visar att antal gästnätter i år ökade med 32 procent jämfört med sommarsäsongen 2020.

Kvinna och man sitter vid var sin dator

Löneinkomster ökade i samtliga län andra kvartalet 2021

Det visar artikeln Ekonomiska läget, som visar utvecklingen för löner, omsättning och produktion.

Kvinna tar selfie i småstad

Stor minskning av turism 2020

Turismkonsumtionen i Sverige minskade med 38 procent under pandemiåret 2020.

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

  • Folkmängd 10 379 295
    (2020)
  • Inflationstakt 2,8 %
    (oktober 2021 jämfört med ett år tillbaka)
  • Konsumentprisindex 346,44
    (oktober 2021)