Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Här hittar du statistik om företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Utrikes födda kvinnor - en resurs som kan nyttjas mer

  Utrikes födda kvinnor förvärvsarbetar i mindre grad och befinner sig i större utsträckning utanför arbetskraften än inrikes födda kvinnor. De regionala…

  Regioner Företagande Statistik

 2. Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler

  År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I vissa län är ökningen långt mycket…

  Företag Regioner Företagande Regional kapacitet Statistik

 3. Svensk industri har bra konkurrenskraft

  Den svenska industrin har utvecklats väl under de senaste åren. Nästan 27 000 nya jobb har skapats i de små och medelstora industriföretagen. Samtliga…

  Företagande Regional kapacitet Statistik

 4. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional kapacitet Statistik