Tillväxtverket
Man och kvinna jobbar framför en dator.

Foto: Maskot

Statistik för att underlätta matchningen

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Drygt vart femte småföretag upplever till exempel att bristande tillgång på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Hittills har det dock varit svårt att hitta bra data om regionala matchningsindikatorer, särskilt på regional nivå. Nu finns det emellertid en ny databas med regionala matchningsindikatorer för att underlätta regionala analyser av kompetensförsörjningen.

Regionala matchningsindikatorer finns inom följande fyra områden:

  • Efterfrågan på arbetskraft
  • Arbetskraftsutbud
  • Matchning
  • Regionala förutsättningar

Statistiken är uppdelad på län.

Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglablänk till annan webbplats och Tillväxtverket finansierar förvaltning och framtida uppdateringar.

SCB:s databas för regionala matchningsindikatorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport  om företagens kompetensförsörjning

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om företagens kompetensförsörjning som baseras på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 samt på statistik från de regionala matchningsindikatorerna.

Ladda ner rapporten Rätt kompetens till företagen

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84