Tillväxtverket
Man och kvinna jobbar framför en dator.

Kompetens­försörjning

För att få ett bättre fungerande kompetensförsörjningssystem som möter arbetsgivares behov behövs kunskapsunderlag, utvärderingar och analyser.​ Här kan du hitta analysrapporter, undersökningar, länkar till databaser och webbartiklar om kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Ett väl fungerande kompetensförsörjningssystem ger starkare företag som bidrar till ökad tillväxt och konkurrenskraft​.

Databas med regionala matchningsindikatorer

Tillväxtverket förvaltar och utvecklar databasen om regionala matchningsindiaktorer. Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tillväxtverket och Tillväxtverket ansvarar för förvaltning och utveckling.

Till databasen för regionala matchningsindikatorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om de regionala matchningsindikatorerna

Webbartiklar om kompetensförsörjning

Utrikes födda kvinnor - en resurs som kan nyttjas mer

Analysrapporter om kompetensförsörjning

Nedan hittar du analysrapporter om kompetensförsörjning som Tillväxtverket har publicerat eller varit delaktiga i. Rapporterna innehåller olika typer av statistik om kompetensförsörjning.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete. Urikes födda kvinnors kompetenser kan tas till vara bättre, men för att kunna genomföra rätt insatser krävs mer kunskap. Dessa rapporter kan ligga till grund för bättre riktade insatser i framtiden.

Rapporterna är:

Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Sämre matchning på arbetsmarknaden förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav. Detta visar en fördjupad analys av regionala matchningsindikatorer som tagits fram inom ramen för Reglabs lärprojekt om de regionala matchningsindikatorerna.

Ladda ned rapporten Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Läs mer om regionala matchningsindikatorer

Rätt kompetens till företagen

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Rätt kompetens till företagen som baseras på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 samt på statistik från de regionala matchningsindikatorerna. Några av resultaten är rapporten är att företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där flest företag ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är Bygg, Tillverkning och Transport.

Ladda ner rapporten Rätt kompetens till företagen

Rapporten presenterades och diskuterades på ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm den 5 september 2018.

Se film från seminariet och ta del av dokumentationen

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.