Tillväxtverket
Man och kvinna jobbar framför en dator.

Statistik om kompetens­försörjning

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Drygt vart femte småföretag upplever till exempel att bristande tillgång på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Rapport  om företagens kompetensförsörjning

Tillväxtverket har tagit fram en rapport om företagens kompetensförsörjning som baseras på resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 samt på statistik från de regionala matchningsindikatorerna.

Ladda ner rapporten Rätt kompetens till företagen

Företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där flest företag ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är Bygg, Tillverkning och Transport. Det finns även stora regionala skillnader.

Brist på arbetskraft störst tillväxthinder i Blekinge

Även skillnaderna mellan länen är stora när det gäller i vilken utsträckning företagen upplever tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Störst andel företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder finns i Blekinge, Örebro och Gotlands län. I Blekinge är det hela 40 procent av företagen som ser detta som ett stort tillväxthinder.

I flertalet län har andelen företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes år 2014. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande relativt hög i många län.

"Leta efter kompetens på nya ställen"

Det är oroande att arbetslösheten trots rekordmånga lediga jobb inte vill gå ned lika mycket som under tidigare högkonjunkturer. Gör vi ingenting åt detta riskerar vi att hämma tillväxten både i landet i stort och regionerna. Vad kan vi då göra?

Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket skriver på vår blogg om utmaningarna för företagen och samhället på grund av bristen på rätt kompetens.

Leta efter kompetens på nya ställen

Ny databas för regionala matchningsindikatorer

Hittills har det dock varit svårt att hitta bra data om regionala matchningsindikatorer, särskilt på regional nivå. Nu finns det emellertid en ny databas med regionala matchningsindikatorer för att underlätta regionala analyser av kompetensförsörjningen.

Regionala matchningsindikatorer finns inom följande fyra områden:

  • Efterfrågan på arbetskraft
  • Arbetskraftsutbud
  • Matchning
  • Regionala förutsättningar

Statistiken är uppdelad på län.

Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglablänk till annan webbplats och Tillväxtverket finansierar förvaltning och framtida uppdateringar.

SCB:s databas för regionala matchningsindikatorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny rapport: Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Sämre matchning på arbetsmarknaden förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav. Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare. Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar då de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor. Ojämn könsfördelning inom en utbildning ger sämre matchning i arbetslivet. Detta är några av slutsatserna i en ny rapport som tagits fram av Reglablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tillväxtverket.

Ladda ned rapporten Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Rapporten har tagits fram inom ramen för Reglabs lärprojekt om de regionala matchningsindikatorerna. Den innehåller fördjupade analyser av hur kompetensförsörjningen fungerar på den regionala arbetsmarknaden inom områdena:

  • vård och omsorg
  • teknik och tillverkning
  • pedagogik

Rapporten presenterades och diskuterades på ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm den 5 september 2018.

Se film från seminariet och ta del av dokumentationen

I filmen visas hur du kan ta ut data ur databasen med regionala matchningsindikatorer och vilken nytta du kan ha av dessa.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.