Tillväxtverket
Caféägare häller upp en kopp kaffe.

Foto: Maskot

Regional utveckling

Här hittar du statistik om regional utveckling. Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du resultat, kopplat till regional utveckling, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Artiklar om regional utveckling

 1. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 2. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional utveckling Statistik Näringar i förändring

 3. Företagens villkor i olika kommuntyper

  Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin situation. Samtidigt finns det strukturella…

  Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik