Tillväxtverket
Caféägare häller upp en kopp kaffe.

Regional utveckling

Här hittar du statistik om regional utveckling. Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du resultat, kopplat till regional utveckling, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Artiklar om regional utveckling

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Företagens villkor ochverklighet 2017

  Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar huvudrapporten…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 2. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional kapacitet Statistik

 3. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional kapacitet Statistik Affärsutveckling

 4. Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar

  Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Ju större företagen är…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Regional kapacitet Statistik

 5. Ökad internationali­sering bland svenska företag

  Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent av dessa…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 6. Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

  Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och inriktning på hållbarhetsarbetet skiljer sig dock markant mellan olika…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 7. Företagens villkor i olika kommuntyper - undersökning 2014

  Företagens villkor i olika kommuntyper Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 8. Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

  Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i större utsträckning än genomsnittet för de små och…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik Turism Affärsutveckling

 9. Konkurrens­kraftiga företag

  70 procent av de små och medelstora företagen vill växa. Samtidigt upplever dessa företag att det finns stora tillväxthinder som kan hämma deras utveckling…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Regional kapacitet Statistik