Tillväxtverket

Länsuppdelad statistik

Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling.

För musen över länet så får du upp statistik för respektive län.

Blekinge

Befolkning: 159 684
Arbetslöshet: 9 %
Tillväxtvilja: 70 %

Dalarna

Befolkning: 287 191
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 58 %

Gotland

Befolkning: 59 249
Arbetslöshet: 4 %
Tillväxtvilja: 65 %

Gävleborg

Befolkning: 286 547
Arbetslöshet: 7 %
Tillväxtvilja: 75 %

Halland

Befolkning: 329 352
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 69 %

Jämtland

Befolkning: 130 280
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 65 %

Jönköping

Befolkning: 360 825
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 72 %

Kalmar

Befolkning: 244 670
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 67 %

Kronoberg

Befolkning: 199 886
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 68 %

Norrbotten

Befolkning: 250 497
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 69 %

Skåne

Befolkning: 1 362 164
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 70 %

Stockholm

Befolkning: 2 344 124
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 71 %

Södermanland

Befolkning: 294 695
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 72 %

Uppsala

Befolkning: 376 354
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 70 %

Värmland

Befolkning: 281 482
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 63 %

Västerbotten

Befolkning: 270 154
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 72 %

Västernorrland

Befolkning: 245 453
Arbetslöshet: 5 %
Tillväxtvilja: 69 %

Västmanland

Befolkning: 273 929
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 61 %

Västra Götaland

Befolkning: 1 709 814
Arbetslöshet: 6 %
Tillväxtvilja: 71 %

Örebro

Befolkning: 302 252
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 62 %

Östergötland

Befolkning: 461 583
Arbetslöshet: 8 %
Tillväxtvilja: 68 %