Tillväxtverket

Gotland - minskad arbetslöshet

Arbetslösheten på Gotland ligger numera klart under riksgenomsnittet. År 2020 låg arbetslösheten på 6,4 procent, vilket är näst lägst i landet efter Norrbottens län.

Attityderna till företagande är relativt positiva på Gotland. Andelen av befolkningen som kan tänka sig att vara företagare liggger på riksnittet, men fler gotlänningar än rikssnittet föredrar att vara företagare eller kombinatör framför att vara anställda.

Tillväxtviljan i de gotländska småföretagen ligger klart under riksgenomsnittet.

Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.

Mer statistik om Gotland

Entreprenörskapsbarometern

Länsvisa resultat från Entreprenörskapsbarometern Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2019.

Databas om operativa företagsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om statistiken

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna

Regional exportstatistik

Läs artikel om regional exportstatistik

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken

Kontakt

Jan Persson
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84