Tillväxtverket
Äldre par som tar en selfie på ett torg i en stad.

Turismstatistik

Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Hur gick det för besöksnäringen 2022 - kvartal 2?

  Omsättningen i besöksnäringen ökade under andra kvartalet. Efter den stora nedgången i samband med pandemin har flera branscher inom näringen nu återhämtat…

  Nyhet Statistik Turism

 2. Nytt rekord för sommarturismen

  Efter två år med pandemi slog antalet gästnätter nytt rekord under sommarmånaderna 2022. Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till…

  Nyhet Regioner Statistik Turism

 3. Turismens årsbokslut 2021

  Turismen i Sverige har börjat återhämta sig sedan coronapandemin. Under år 2021 ökade turismkonsumtionen med 16 procent jämfört med föregående år. Den…

  Statistik Turism

 4. Hur gick det för besöksnäringen 2022 - kvartal 1?

  Pandemin påverkar fortfarande kundnära branscher och särskilt turismföretagen, även om restriktionerna togs bort i februari. Omsättningen för hela näringslivet…

  Nyhet Statistik Turism

 5. Uppsving för vinterturismen efter pandemin

  Närmare 20 miljoner övernattningar gjordes under vintersäsongen i Sverige. Det motsvarar drygt 10 miljarder kronor i logiintäkter, vilket är en fördubbling…

  Nyhet Regioner Statistik Turism

 6. Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

  Pandemin slog särskilt hårt mot besöksnäringen och omsättningen har sedan krisens början legat under normala nivåer. Besöksnäringen uppvisade dock en stark…

  Nyhet Statistik Turism

 7. Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 2?

  Besöksnäringens omsättningsutveckling under andra kvartalet 2021 Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner…

  Nyhet Statistik Turism

 8. Turismens årsbokslut 2020

  År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris genom utbrottet av coronapandemin. Detta fick till följd att turismkonsumtionen…

  Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 9. Ekonomiska läget 2021 - kvartal 1

  Näringslivet som helhet ökade sin omsättning med 0,5 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Besöksnäringen låg däremot drygt…

  Statistik Turism

 10. Turismens årsbokslut 2019

  Under 2019 ökade turismkonsumtionen med 0,7 procent från föregående år. Utländska turisters konsumtion minskade under samma period med 2,5 procent och…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling