Tillväxtverket
Äldre par som tar en selfie på ett torg i en stad.

Turismstatistik

Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Turismens årsbokslut 2020

  År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris genom utbrottet av coronapandemin. Detta fick till följd att turismkonsumtionen…

  Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 2. Sommarturismen 2021

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende sommarsäsongen 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna…

  Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 3. Logiintäkterna minskade med 47 procent under 2020

  Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Preliminär statistik för 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar…

  Företag Regioner Statistik Turism

 4. Återhämtning av utländska gäst­nätter i oktober

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för oktober 2020 visar en fortsatt återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De utländska gästnätterna…

  Företag Regioner Statistik Turism

 5. Halverade intäkter för hotell- och logiverksamhet

  Pandemin har slagit hårt mot hotell- och logiverksamhet i Sverige. Under mars till augusti 2020 har gästnätterna minskat med 43 procent och hotell, camping…

  Företag Regioner Statistik Turism

 6. Viss återhämtning av utländska gästnätter under september

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för september 2020 visar en liten återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De utländska gästnätterna…

  Företag Regioner Statistik Turism

 7. Fortsatt minskning av gästnätter under augusti

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för augusti 2020 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige…

  Företag Regioner Statistik Turism

 8. Turismens årsbokslut 2019

  Under 2019 ökade turismkonsumtionen med 0,7 procent från föregående år. Utländska turisters konsumtion minskade under samma period med 2,5 procent och…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling

 9. Ökning av svenska gästnätter i juli

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juli 2020 visar att antalet svenska gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade…

  Företag Regioner Statistik Turism

 10. Gästnätterna minskade i mars

  Preliminär månadsstatistik om inkvartering för mars 2020 visar att coronaviruset har stora effekter på besöksnäringen i Sverige. Gästnätterna på kommersiella…

  Regioner Andra aktörer Statistik Turism