Tillväxtverket

Ekonomiska läget i besöksnäringen

Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i svensk besöksnäring med hjälp av omsättningsdata från Statistiska centralbyrån. 

Kontakt

Anders Jäder
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 82