Tillväxtverket

Ekonomiska läget i besöksnäringen

Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i svensk besöksnäring med hjälp av omsättningsdata från Statistiska centralbyrån. 


 • Hur gick det för besöksnäringen 2022 - kvartal 2?

  Omsättningen i besöksnäringen ökade under andra kvartalet. Efter den stora nedgången i samband med pandemin har flera branscher inom näringen nu återhämtat sig. Data som stöder detta är till exempel Googles data över rörelsemönster. En jämförelse längre tillbaka av antal gästnätter jämfört med befolkning och inkomster indikerar också att besöksnäringens betydelse ökat.

 • Hur gick det för besöksnäringen 2022 - kvartal 1?

  Pandemin påverkar fortfarande kundnära branscher och särskilt turismföretagen, även om restriktionerna togs bort i februari. Omsättningen för hela näringslivet ökade med 20 procent jämfört med 2019 samtidigt som försäljningen minskade med 10 procent för branscher som ingår i turismräkenskaperna.

 • Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

  Pandemin slog särskilt hårt mot besöksnäringen och omsättningen har sedan krisens början legat under normala nivåer. Besöksnäringen uppvisade dock en stark återhämtning under den senare hälften av 2021. Trots detta omsatte besöksnäringens branscher 14 procent mindre under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2019.

 • Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 2?

  Besöksnäringens omsättningsutveckling under andra kvartalet 2021

 • Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 1?

  Läs om besöksnäringens omsättningsutveckling under första kvartalet 2021.

Kontakt

Amanda Stenström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6694