Tillväxtverket

Statistik­databasen

Sedan maj 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via en databas. Statistikdatabasen är tillgänglig utan kostnad och nås via länken nedan.

Du kan göra egna uttag och skapa tabeller från statistikdatabasen. Vid uttag ur databasen skapas tabeller utifrån de val som du gör, till exempel marknad/land och tidsintervall.

Resultatet presenteras i form av en flexibel tabell som kan sorteras och vändas. Uttagen från statistikdatabasen kan även laddas ned i olika format för fortsatt bearbetning och analys av statistiken.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistikpaket och bearbetningar

Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har utvecklats och anpassats till olika användares behov. Statistikpaketen, liksom enskilda tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län, kommun eller fritt vald grupp av anläggningar), storleksgrupp med mera kan beställas hos SCB.

SCB kan dessutom på beställning utföra specialbearbetningar av primärmaterialet, under förutsättning att sekretessbestämmelserna tillåter.

Uttag av data på lokal/kommunal nivå

Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till lägre nivå under förutsättning att sekretessbestämmelserna tillåter det. Uttag av data på lokal/kommunal nivå kan beställas från SCB.

SCB-kontakt

SCB, Uppgiftslämnarservice
Telefon: 010-479 60 65
E-post: inkvartering@scb.se

Ange källa vid publicering

Vid publicering av inkvarteringsdata hämtade från Statistikdatabasen ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

Länk till Statistikdatabasen

Statistikdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55