Tillväxtverket

Internationell statistik

På denna sida lyfter vi fram aktuell internationell statistik och trender inom turism som kan vara intressant att ta del av.

Covid-19: Tourism Policy Responses

(25 mars, 2020)
OECD-rapport om läget inom turism och besöksnäring i medlemsländerna med anledning av Corona. En global nedgång på 45-70% är prognosen för 2020.
Covid- 19: Tourism Policy Responses Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yearbook of Tourism Statistics 2020 och Compendium of Tourism Statistics

Beslutsfattande kräver tillförlitlig information för att ta fram policies och utvecklingsstrategier. För att ge länder en bättre förståelse av turismens effekter och utveckling samlar Världsturism-organisationen (UNWTO) in turismstatistik från länder och territorier runt om i världen i en databas som används för att producera två viktiga publikationer varje år: Compendium of Tourism Statistics och Yearbook of Tourism Statistics. Tillsammans utgör dessa den mest omfattande tillgängliga statistiken om turistsektorn.

Compendium of Tourism Statistics

Ger data och indikatorer för inkommande, utgående och inhemsk turism, samt antalet och typer av turistnäringar, antalet anställda per turistnäring och makroekonomiska indikatorer relaterade till internationell turism.
Compendium of Tourism Statistics Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Yearbook of Tourism Statistics

Fokuserar på data relaterade till inkommande turism (ankomster och övernattningar), uppdelat efter ursprungsland.
Yearbook of Tourism Statistics Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

OECD Tourism Trends and Policies 2020

Rapporten analyserar turismens utfall och politiska trender i 51 OECD-länder och partnerekonomier. Den belyser behovet av sammanhängande och omfattande strategier för turismpolitiken och betydelsen av turismekonomin, genom data som täcker inhemsk, inkommande och utgående turism, företag och sysselsättning samt intern turismkonsumtion. Turismpolitiska prioriteringar, reformer och utveckling analyseras och exempel på landspraxis belyses.

Läs rapporten OECD Tourism Trends and Policies 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kortare broschyr med highlights från rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.