Tillväxtverket

Turismens omsättning

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Det mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. Nedan hittar du de senaste siffrorna om turismens omsättning.

Turismens årsbokslut 2020

År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötsligt och drastiskt fallande efterfrågan till följd av utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen med 38 procent jämfört med året innan.

Läs mer om Turismens årsbokslut 2020

Kontakt

Fredrik Junkka
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 52