Tillväxtverket
Man ler och tittar in i kameran med kollegor i bakgrunden.

Foto: Maskot

Våra undersökningar

Tillväxtverket genomför regelbundet olika undersökningar om företagandet i Sverige. Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern är två stora undersökningar. Tillväxtverket ansvarar även för turiststatistiken.

Det är viktigt att kontinuerligt följa hur företag och näringsliv utvecklas. Statistiken ger oss kunskap om hur företagen upplever förutsättningarna för att driva verksamhet, hur attityder till företagande förändras och hur viktiga näringar och branscher i Sverige utvecklas.

Våra undersökningar

Entreprenörskapsbarometern

Entreprenörskapsbarometern är Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Här undersöks vilken inställning personer i åldern 18-70 år har till företagande.

Entreprenörskapsbarometern

Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Företagens villkor och verklighet

Undersökningar om turism

Tillväxtverket ansvarar för undersökningar och analyser inom områdena Boende och inkvarteringsstatistik, Ekonomi och sysselsättning och Inkommande besökare.

Undersökningar om turism

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84