Tillväxtverket
Man ler och tittar in i kameran med kollegor i bakgrunden.

Våra undersökningar

Tillväxtverket genomför regelbundet olika undersökningar om företagandet i Sverige. Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern är två stora undersökningar. Tillväxtverket ansvarar även för turiststatistiken.

Det är viktigt att kontinuerligt följa hur företag och näringsliv utvecklas. Statistiken ger oss kunskap om hur företagen upplever förutsättningarna för att driva verksamhet, hur attityder till företagande förändras och hur viktiga näringar och branscher i Sverige utvecklas.

Våra undersökningar

Ekonomiska läget

Här presenterar vi kvartalsvis uppföljning av den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner och näringsliv, med en särskild fördjupning om besöksnäringen.

Ekonomiska läget

Entreprenörskapsbarometern

Entreprenörskapsbarometern är Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Här undersöks vilken inställning personer i åldern 18-70 år har till företagande.

Entreprenörskapsbarometern

Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Företagens villkor och verklighet

Operativa företagsledare

Du kan själv ta fram statistik i vår databas om vem som driver företag i Sverige. Du kan bland annat dela upp på kön, ålder, bakgrund och region.

Operativa företagsledare

Undersökningar om turism

Tillväxtverket ansvarar för undersökningar och analyser inom områdena Boende och inkvarteringsstatistik, Ekonomi och sysselsättning och Inkommande besökare.

Undersökningar om turism

Undersökningar om konkurrenskraft

Det finns olika sätt att undersöka vilken konkurrenskraft som företagen har. Tillväxtverket använder sig av Simplermetoden för att mäta konkurrenskraften i olika branscher och regioner.

Undersökningar om konkurrenskraft

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84