Tillväxtverket
Man och kvinna i industrimiljö.

Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan år 2002. Aktuellt nu är specialundersökningen Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter samt den ordinarie undersökning som genomfördes år 2020 precis innan pandemin.

Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter

Undersökningen Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter genomfördes under november och december 2020. Enkätundersökningen är mindre än den ordinarie undersökningen, både gällande antal företag som ingår och enkätens omfattning. Resultaten skildrar läget för de små och medelstora företagen under pandemin.

Fakta om Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter

 • 2 500 små och medelstora företag (0-249 anställda) har kontaktats. 969 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 39 procent.
 • Undersökningens resultat är representativa för cirka 347 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Urvalet är stratifierat på bransch och storlek.
 • Undersökningen genomfördes under perioden november och december 2020.

Företagens villkor och verklighet 2020

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 genomfördes strax innan Coronakrisen (november 2019 - januari 2020). En webbartikel med huvudresultaten från 2020 års undersökning nås via länken i rutan nedan. Ytterligare webbartiklar, temarapporter samt en mer omfattande huvudrapport kommer att publiceras under 2021.

Under Företagande och Länsuppdelad statistik hittar du tidserier med resultat från undersökningen.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2020

 • Cirka 28 500 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka
  9 400 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 33 procent.
 • Undersökningens resultat är representativa för cirka 356 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Urvalet är stratifierat på bransch, storlek, länsgrupp samt företagsledarens kön, ålder och bakgrund.
 • Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020.
 • Undersökningen består av cirka 30 frågor med ett antal fördjupningar.
 • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Rapporter från 2017 års undersökning

Här kan du hitta gamla rapporter som bygger på resultat från 2017 års undersökning.

Samtliga temarapporter från Företagens villkor och verklighet 2017

Kontakt

Olle Grünewald
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9472

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9184