Tillväxtverket
Man och kvinna i industrimiljö.

Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 genomfördes strax innan Coronakrisen (november 2019 - jan 2020). Eftersom resultaten i mycket skildrar ett läge som inte längre finns, planerar Tillväxtverket att under hösten 2020 genomföra en extra Corona undersökning med delvis samma fråga om i den ordinarie undersökningen Företagens villkor verklighet. Först därefter kommer en mer omfattande huvudrapport att publiceras. En kortare webbartikel med vissa huvudresultat släpps dock redan nu. Webbartikeln som baseras på 2020 års undersökning nås via länken i rutan nedan. Här hittar du även dokumentation om undersökningen.

Efter hand kommer ytterligare material som bygger på resultat från undersökningen att släppas. Under Företagande och Länsuppdelad statistik hittar du även tidserier med resultat från undersökningen.

Kunskap för näringslivsutveckling

Resultaten från undersökningen är viktiga för Tillväxtverket och andra aktörer som arbetar för att stärka det svenska näringslivet. Undersökningen kan användas för att utveckla metoder och verktyg för en framgångsrik politik som främjar näringslivet.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2020

  • Cirka 28 500 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka
    9 400 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 33 procent.
  • Undersökningens resultat är representativa för cirka 356 000 företag.
  • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på bransch, storlek, länsgrupp samt företagsledarens kön, ålder och bakgrund.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020.
  • Undersökningen består av cirka 30 frågor med ett antal fördjupningar.
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Rapporter från 2017 års undersökning

Här kan du hitta gamla rapporter som bygger på resultat från 2017 års undersökning.

Samtliga temarapporter från Företagens villkor och verklighet 2017

Kontakt

Olle Grünewald
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9472

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9184