Tillväxtverket

Fortsatt återhämtning av gästnätter under maj

Preliminär månadsstatistik för maj 2021 visar att totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige ökade med 43 procent jämfört med maj 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 42 procent respektive 61 procent.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under maj 2021 till drygt 3,2 miljoner, en ökning med cirka 43 procent jämfört med maj 2020. Det är en bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med maj 2019 är det fortfarande 40 procent färre gästnätter i år. Ökningen kan dock ses som en indikation på återhämtning av turismen då vaccination av covid-19 pågår och smittspridningen i samhället sjunker. De svenska gästnätterna uppgick till drygt 2,9 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under maj 2021 till cirka 252 000, vilket var en ökning med 61 procent jämfört med maj 2020.

Ökning av gästnätter i alla län

Under maj 2021 var det en ökning av gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Gotlands län, följt av Västernorrlands län samt Västerbottens län. Antalet gästnätter i Gotlands län uppgick till cirka 56 000, vilket var en ökning med 119 procent jämfört med maj 2020. Västernorrlands län med nästan 86 000 gästnätter hade en ökning med 77 procent. Gästnätterna i Västerbottens län uppgick till cirka 93 000, en ökning med 65 procent jämfört med maj 2020.

Minst relativ ökning hade Hallands län, följt av Blekinge län och Uppsala län. Antalet gästnätter i Hallands län uppgick till nästan 229 000, vilket är en ökning med 18 procent. Blekinge län med drygt 67 000 gästnätter ökade också med 18 procent medan gästnätterna i Uppsalas län uppgick till cirka 62 000 gästnätter, vilket var en ökning med 20 procent jämfört med 2020.

Utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader (under normala omständigheter), Norge och Tyskland, uppgick under maj 2021 till 12 000 respektive 45 000, en ökning med 7 procent respektive 51 procent jämfört med maj 2020. De danska gästnätterna uppgick till drygt 22 000, vilket var en ökning med cirka 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till 8 000, en ökning med 85 procent jämfört med maj 2020. Totalt sett var det 252 000 utländska gästnätter, en ökning med 61 procent jämfört med maj 2020 men fortfarande många färre jämfört med innan pandemin.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under maj 2021 till knappt 1,2 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 75 procent jämfört med maj 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till drygt 1,7 miljoner, vilket motsvarade en ökning med 79 procent jämfört med maj 2020. Logiintäkterna uppgick till 954 miljoner kronor, en ökning med 86 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På campingar registrerades under maj 2021 nästan 1,2 miljoner övernattningar, en ökning med 9 procent jämfört med maj 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till 135 miljoner kronor, en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På vandrarhem ökade gästnätterna under maj 2021 med cirka 62 procent jämfört med motsvarande månad 2020 till 152 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 46 miljoner kronor, vilket var en ökning med 90 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 61 procent till cirka 122 000. De samlade logiintäkterna ökade med 81 procent jämfört med maj 2020 och uppgick till 29 miljoner kronor.

Det var 67 000 gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under maj 2021, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period året innan. Logiintäkterna för SoL uppgick till 19 miljoner kronor, vilket är en ökning med 144 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Kontakt

Filippa Egnér
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9696