Tillväxtverket

Fortsatt återhämtning av gästnätter under juni

Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juni 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 30 procent jämfört med juni 2020. De svenska och utländska gästnätterna ökade med 27 procent respektive 74 procent. Trots förbättring så är det dock 33 procent färre gästnätter jämfört med juni 2019.

Det totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under juni 2021 till drygt 4,7 miljoner, en ökning med cirka 30 procent jämfört med juni 2020. Det är fortfarande en bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med juni 2019 är det 33 procent färre gästnätter i år. Ökningen beror delvis på vaccination av covid-19 och minskad smittspridning.

De svenska gästnätterna uppgick till drygt 4,3 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet utländska gästnätter uppgick under juni 2021 till cirka 400 000, vilket var en ökning med 74 procent jämfört med juni år 2020.

Ökning av gästnätter i alla län

Under juni 2021 var det fler gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Gotlands län, följt av Stockholms län samt Kalmar län. Antalet gästnätter i Gotlands län uppgick till 140 000, vilket var en ökning med 93 procent jämfört med juni 2020. Stockholms län med cirka 680 000 gästnätter hade en ökning med 54 procent. Gästnätterna i Kalmar län uppgick till nästan 380 000, en ökning med 36 procent jämfört med juni 2020.

Minst relativ ökning hade Uppsala län, följt av Värmlands län och Hallands län. Antalet gästnätter i Uppsala län uppgick till nästan 87 000, vilket är en ökning med 6 procent. Värmlands län med 112 000 gästnätter ökade med 11 procent medan gästnätterna i Hallands län uppgick till 340 000 gästnätter, vilket även det var en ökning med 11 procent jämfört med 2020.

Utländska gästnätter

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader (under normala omständigheter), Norge och Tyskland, uppgick under juni 2021 till drygt 25 000 respektive 123 000, en ökning med 61 procent respektive 74 procent jämfört med juni 2020. De danska gästnätterna uppgick till 31 000, vilket var en ökning med cirka 34 procent jämfört med motsvarande period året innan. Gästnätterna från Finland uppgick till 11 000, en ökning med 105 procent jämfört med juni 2020. Totalt sett var det nästan 400 000 utländska gästnätter, en ökning med 74 procent jämfört med juni 2020. Trots ökningen är det endast 20 procent av nivån 2019.

Boendeform och logiintäkter

De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under juni 2021 till cirka 1,7 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 53 procent jämfört med juni 2020.

Gästnätter på hotell uppgick till nästan 2,3 miljoner, vilket motsvarade en ökning med 60 procent jämfört med juni 2020. Logiintäkterna uppgick till drygt 1,2 miljarder kronor, en ökning med 69 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På campingar registrerades under juni 2021 nästan 1,9 miljoner gästnätter, en ökning med 5 procent jämfört med juni 2020. Logiintäkterna på campingar uppmättes till drygt 240 miljoner kronor, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period året innan.

På vandrarhem ökade gästnätterna under juni 2021 med 46 procent jämfört med motsvarande månad 2020 till cirka 245 000. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till 78 miljoner kronor, vilket var en ökning med 56 procent.

I stugbyarna ökade gästnätterna med 37 procent till drygt 230 000. De samlade logiintäkterna ökade med 37 procent jämfört med juni 2020 och uppgick till cirka 67 miljoner kronor.

Det var 150 000 gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) under juni 2021, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Logiintäkterna för SoL uppgick till drygt 40 miljoner kronor, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Kontakt

Jimi Löfman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 55