Tillväxtverket

Undersökningar om turism

Tillväxtverket ansvarar för undersökningar och analyser inom ett flertal olika områden.

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och redovisar uppgifter om boende på kommersiella anläggningar i Sverige (hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt camping).

Boende och inkvarteringsstatistik 
Statistiken är idag också tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaser

Turismens omsättning - TSA

Turistsatelliträkenskaper/Tourism Satellite Account (TSA) mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska besökares direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

Ekonomi och sysselsättning

Inkommande besökare - IBIS

Inkommande besökare i Sverige ska ge svar på frågor som har att göra med totala volymer på inresandet uppdelat på olika kategorier och målgrupper samt tider under året. Undersökningen innehåller bland annat frågor om hemland, vistelsetid, transportmedel, boendeformer, utlägg och aktiviteter.

IBIS - inkommande besökare i Sverige 

Svenskars resande

Undersökningen Svenskars resande mäter svenska befolkningens resvanor i Sverige och till utlandet, på fritiden och i affärer. I undersökningen ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, konsumtion mm. 

Svenskars resande