Tillväxtverket

Våra tjänster

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om utmaningar och möjligheter som företag och regioner står inför.

Vi förenklar och effektiviserar för företagen. Här hittar du vanliga tjänster som publikationer, konferenser, webbtjänster, digitala guider och vägledningar samt alla aktuella utlysningar.

Kunskapen vi tar fram har andra nationella aktörer och regioner nytta av i arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi förenklar också för företagen genom regionala stöd, samordnad information, digitala tjänster och service. Genom tjänsten Lär av andra vill vi sprida erfarenheter och kunskap om hur andra har gjort.