Tillväxtverket

Ansök och rapportera

Här hittar du information om vår e-tjänst och hur du ansöker.

Jag vill skapa en ny ansökan

Ska du göra en ny ansökan om finansiering går du lättast via länken i utlysningen som leder dig direkt till ansökansformuläret i Min Ansökan.

De flesta stöd och bidrag som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av olika myndigheter eller organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Har du frågor som rör en specifik ansökan, stöd eller bidrag? Kontakta den mottagande organisationen.

Jag har redan en pågående ansökan

När du loggat in på Min Ansökan hittar du dina egna uppgifter på "Mina sidor”. Där kan du till exempel se dina ärenden och vilken e-post du har kopplad till ditt konto.

Korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Korttidsarbete

Information in English about short-time work allowance