Tillväxtverket

Ansök och rapportera

Här finns e-tjänst, blanketter och mallar för att göra ansökningar, rapportera om och avsluta projekt.

Korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Korttidsarbete

Information in English about short-time work allowance

Min ansökan

I e-tjänsten Min ansökan kan du söka följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar i Min ansökan.

Gå direkt till e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.