Tillväxtverket

Ansök om stöd

Ni kan ansöka om stöd inom program, projekt eller genom direkta företagsstöd. Insatserna finansieras antingen med nationella pengar eller genom EU. Här hittar ni blanketter, mallar och länk till e-tjänst. Se under respektive flik vad ni behöver för att söka de olika stöden.

Ansök om stöd genom den europeiska regionala utvecklingsfonden

eu-logotyp

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Min ansökan - Manual ansökan om stöd och utbetalning Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

De EU-finansierade program som är möjliga att söka stöd i är åtta regionala strukturfondsprogram samt ett nationellt regionalfondsprogram. 
Läs mer om Tillväxtverkets EU-program

Testa din projektidé

Testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda Mall för beskrivning av tidig projektidé. Word, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

  • Detaljerad planeringsbudget för förstudier, personalintensiva projekt och projekt som använder enhetskostnader.
  • Samverkansavtal för samverkansprojekt Word, 60.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
  • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.
  • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera din ansökan om stöd i tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd Word, 58.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Budgetmall

  • Budgetmall Excel, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.
    Använd den äldre versionen av budgetmall endast om ni vill begära ändringsbugdet för ett projekt som fått beslut om stöd på denna mall. Mallen gäller både för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Riktlinje för indikatorer

Du som stödmottagare ska följa upp och mäta aktivitetsindikatorer för ditt projekt. För att veta vad som förväntas av dig finns en Riktlinje för indikatorer Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över försumbara stöd Pdf, 284.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om stöd genom nationell finansiering

Ansök

Välj formulär eller e-tjänst beroende på vilken stödtyp ni vill söka inom.

Projektmedel

Använd e-tjänsten min ansökan - Projektmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionalt investeringsstöd eller Regionala företagsstöd

Regionalt investeringsstöd

Regionala företagsstöd

Transportbidrag

Använd e-tjänsten Min ansökan - Transportbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledning för Min ansökan - Transportbidrag Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förskott för Verksamhetsbidrag

Använd Ansökan om förskott för verksamhetsbidrag Pdf, 123.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så kontaktar du teknisk support för Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som sökande få vägledning när ni ska göra er ansökan. I handboken finns information om de krav som ställs både på projektet och er som söker. Det finns också tips och råd för planering, genomförande och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedel Öppnas i nytt fönster..

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera er ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd. Pdf, 161.2 kB.

Medfinansieringsintyg

Medfinansieringsintyg Word, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkansprojekt

Samverkansavtal nationella projektmedel Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Statsstöd/de minimis

Försumbart stöd - Information och intyg för företag som söker stöd till projekt  Pdf, 173.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försumbart stöd - Information och intyg där företag deltar i ett projekt/utvecklingsinsats Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster.

Försumbara stöd - förteckning Pdf, 284.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk verktygslåda

Om ni behöver hjälp att strukturera ert projekt finns en Ekonomisk verktygslåda. Den hjälper er att koppla aktiviteterna till budgeten:

För projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019

Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020 - för projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019 Excel, 64.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För projekt som beviljades stöd före årsskiftet 2019

Ekonomisk verktygslåda stora projekt som beviljats stöd före 2019 Excel, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk verktygslåda projekt som beviljats stöd före 2019 Excel, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om stöd genom EUs Landsbygdsprogram

EU-logotyp

Det är möjligt att söka EU-finansierat stöd genom Landsbygdsprogrammet 2021 och 2022.

Handlingsplan
Handlingsplanen styr vilka projekt som beviljas pengar.
Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om stöd
För att söka stöd genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Här finns Tillväxtverkets aktuella utlysningar

Guide för e-tjänsten
I guiden hittar ni information om fullmakter, vad som finns på "Mina sidor" och annat innehåll kring er ansökan. Guide till Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.