Tillväxtverket

Ansök om stöd

Ni kan ansöka om stöd inom program, projekt eller genom direkta företagsstöd. Insatserna finansieras antingen med nationella pengar eller genom EU. Här hittar ni blanketter, mallar och länk till e-tjänst. Se under respektive flik vad ni behöver för att söka de olika stöden.

Ansök om EU-finansierat stöd

eu-logotyp

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Min ansökan - Manual ansökan om stöd och utbetalningPDF

De EU-finansierade program som är möjliga att söka stöd i är åtta regionala strukturfondsprogram samt ett nationellt regionalfondsprogram. 
Läs mer om Tillväxtverkets EU-program

Testa din projektidé

Testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda Mall för beskrivning av tidig projektidé.Word

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

 • Detaljerad planeringsbudget för förstudier, personalintensiva projekt och projekt som använder enhetskostnader.
 • Samverkansavtal för samverkansprojektWord
 • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.
 • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera din ansökan om stöd i tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stödWord.

Budgetmall

 • Mall för personalintensiv budgetExcel
  Använd denna mall om ni har ett personalintensivt projekt och ska omvandla er planeringsbudget till ett förenklat redovisningsalternativ innan ni skickar in ansöker om stöd i Min ansökan.
 • BudgetmallExcel
  Använd den äldre versionen av budgetmall endast om ni vill begära ändringsbugdet för ett projekt som fått beslut om stöd på denna mall. Mallen gäller både för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Riktlinje för indikatorer

Du som stödmottagare ska följa upp och mäta aktivitetsindikatorer för ditt projekt. För att veta vad som förväntas av dig finns en Riktlinje för indikatorerPDF

Förteckning över försumbara stödWord

Ansök om stöd genom nationell finansiering

Ansök

Välj formulär eller e-tjänst beroende på vilken stödtyp ni vill söka inom.

Projektmedel

Använd e-tjänsten min ansökan - Projektmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionalt investeringsstöd eller Regionala företagsstöd

Regionalt investeringsstöd

Regionala företagsstöd

Transportbidrag

Använd e-tjänsten Min ansökan - Transportbidrag

Handledning för Min ansökan - TransportbidragPDF

Förskott för Verksamhetsbidrag

Använd Formulär för ansökan om förskott för verksamhetsbidragPDF

Så kontaktar du teknisk support för Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som sökande få vägledning när ni ska göra er ansökan. I handboken finns information om de krav som ställs både på projektet och er som söker. Det finns också tips och råd för planering, genomförande och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedelöppnas i nytt fönster.

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera er ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stödWord.

Medfinansieringsintyg

MedfinansieringsintygWord

Samverkansprojekt

Mall samverkansavtalWord

Statsstöd/de minimis

Försumbart stöd - Information och intyg för företag som söker stöd till projekt Word

Försumbart stöd - Information och intyg där företag deltar i ett projekt/utvecklingsinsatsWord

Försumbara stöd - förteckningPDF

Ekonomisk verktygslåda

Om ni behöver hjälp att strukturera ert projekt finns en Ekonomisk verktygslåda. Den hjälper er att koppla aktiviteterna till budgeten:

För projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019

Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020 - för projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019Excel

För projekt som beviljades stöd före årsskiftet 2019

Ekonomisk verktygslåda stora projekt som beviljats stöd före 2019Excel

Ekonomisk verktygslåda projekt som beviljats stöd före 2019Excel

Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet

Det är möjligt att söka EU-finansierat stöd genom Landsbygdsprogrammet 2021 och 2022. Stödet går till insatser med inriktning:

 • Kompetensutveckling för ökad lönsamhet i butik, se aktuell utlysning.
 • Samarbetsprojekt i form av pilot- och utvecklingsprojekt kan söka stöd för insatser för att testa, utveckla och utforma lokala servicelösningar. I detta ingår även metodutveckling och förstudier.

Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020PDF styr vilka projekt som får pengar.

Läs mer om service i gles- och landsbygder.

Ansök om stöd

För att söka stöd genom Landsbygdsprogrammet ska ni använda Jordbruksverkets e-tjänst. Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Din ansökan ska hanteras hos Tillväxtverket
För att er ansökan ska komma till Tillväxtverket behöver ni följa ett antal steg i e-tjänsten. Läs den stegvisa guiden om hur er ansökan kommer till TillväxtverketPDF

Guide för e-tjänsten
I guiden hittar ni information om fullmakter, vad som finns på "Mina sidor" och annat innehåll kring er ansökan. Guide till Jordbruksverkets e-tjänst