Tillväxtverket

Rapportera

Du som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Här hittar du information och dokument för att rapportera och för att ansöka om utbetalning av stöd. 

Projekt som fått EU-stöd

EU-logotyp

Ansöka om förskott

Ansökan om förskottWord

Intyg om försumbart stöd

Intyg om försumbart stödWord

Intäktsdeklaration efter projektavslut

Använd intäktsdeklarationen om du genomförde ett projekt under programperioden 2007-2013 och projektet ska deklarera intäkter efter projektavslutet.

Intäktsdeklaration för projekt under programperioden 2007-2013Excel

Rapportera om indikatorer

Riktlinjer för indikatorerPDF

Rapportera ändringar

Mall för anmälan ny stödmottagareWord

Mall för anmälan ny projektledareWord

Utvärdering av projekt - slutrapport

Mall för projektutvärdering, slutrapport - extern utvärderingWord

Mall för projektutvärdering, slutrapport - löpande utvärderingWord

Projekt som fått stöd genom nationell finansiering

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som stödmottagare få vägledning under ert genomförande av projektet. I handboken finns information om de krav som ställs på både projektet och er som stödmottagare. Det finns också tips och råd för genomförandet och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedelöppnas i nytt fönster.

Bilagor för rapportering och ansökan om utbetalning

Anmälan ny projektledareWord

Anmälan byte av projektägare - ny stödmottagareWord

Ekonomisk sammanställning checkar - mall Excel

Information och mall för insamling av deltagaruppgifterExcel

LägesrapportWord

Mall för sammanställning av personalkostnaderExcel

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengarExcel

Mall för tidredovisningExcel

SlutrapportWord

Uppföljning av kortsiktiga effekterWord

Ansöka om förskott

Ansökan om förskottPDF

Program med egna blanketter

Om du får stöd från något av följande program ska du använda deras egna blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Regionalt investeringsstöd

Stärkt lokal attraktionskraft

Sysselsättningsbidrag

Transportbidrag 

Rapportering samt guider för projekt beslutade före 2018-12-19:

Inför ansökan om utbetalning - nationella projektmedelPDF

Avstämningsmall ekonomisk redovisningExcel

Manuell missiv nationella stödWord

Min ansökan - ansökan om utbetalningPDF

Min ansökan - manual för ny ansökan samt utbetalningPowerpoint

Så ansöker du om utbetalninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kontaktar du teknisk supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt som fått stöd genom Landsbygdsprogrammet

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst.

Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Följande dokument är bilagor till ansökan om utbetalning:

Lägesrapport för lokala servicelösningarWord

Lägesrapport för Regionala processerWord

KostnadssammanställningExcel

SlutrapportWord

Kontakta Jordbruksverket för information om övriga underlag som ni ska bifoga er ansökan om utbetalning och redovisa ert projekt.

Mer information

Vill du veta mer, till exempel om hur du ska läsa beslutet om stöd och vilka rutiner och datum som gäller för att redovisa ert projekt? Läs dokumentet Information om ansökan om utbetalning och lägesrapportPDF