Tillväxtverket

Rapportera

Du som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Här hittar du information och dokument för att rapportera och för att ansöka om utbetalning av stöd. 

Projekt som fått EU-stöd

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom EU ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Bilagor till ansökan om utbetalning:

Förenklad lägesrapport Word, 55.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad lägesrapport Word, 57.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om projektarbete Word, 64.2 kB.

Mall för sammanställning av personalkostnader - LKP 42,68 % Excel, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av personalkostnader - LKP 45,24 % Excel, 120 kB.

Mall för sammanställning av personalkostnader - LKP 45,24 % för projekt som redovisar indirekta kostnder med 25 % Excel, 120.6 kB.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar till och med 190630 Excel, 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar från och med 190701 Excel, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av enhetskostnader Excel, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för tidredovisning Excel, 99.6 kB.

Slutrapport Word, 58 kB, öppnas i nytt fönster.

Bredbandsprojekt

Mall för intyg om mätning för bredbandsprojekt Word, 83 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsinstrument

Lägesrapport för finansieringsinstrument Word, 63.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till lägesrapport för finansieringsinstrument Excel, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ramprojekt

Checklista för ramprojekt Word, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handledning till checklista för ramprojekt Pdf, 563.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dispositionsprojekt

Checklista för dispositionsprojekt (publiceras inom kort)

Handledning till checklista för dispositionsprojekt Pdf, 205.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekt som fått stöd genom nationell finansiering

För att ansöka om utbetalning av projekt som fått stöd genom nationell finansiering ska du använda e-tjänsten Min ansökan.

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som stödmottagare få vägledning under ert genomförande av projektet. I handboken finns information om de krav som ställs på både projektet och er som stödmottagare. Det finns också tips och råd för genomförandet och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedel Öppnas i nytt fönster..

Bilagor för rapportering och ansökan om utbetalning

Anmälan ny projektledare Word, 42.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan byte av projektägare - ny stödmottagare Word, 51.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk sammanställning checkar - mall  Excel, 10 kB.

Lägesrapport Word, 68.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för sammanställning av personalkostnader Excel, 98.3 kB.

Mall för sammanställning av bidrag i annat än pengar Excel, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för tidredovisning Excel, 36.7 kB.

Slutrapport Word, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av kortsiktiga effekter Word, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om förskott

Ansökan om förskott Pdf, 597.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Program med egna blanketter

Om du får stöd från något av följande program ska du använda deras egna blanketter och mallar för att redovisa genomförande av projektet:

Regionalt investeringsstöd

Stärkt lokal attraktionskraft

Sysselsättningsbidrag

Transportbidrag 

Rapportering samt guider för projekt beslutade före 2018-12-19:

Avstämningsmall ekonomisk redovisning Excel, 19.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om utbetalning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kontaktar du teknisk support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt som fått stöd genom Landsbygdsprogrammet

EU-logotyp

För att ansöka om utbetalning av projekt som finansieras genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst.

Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Följande dokument är bilagor till ansökan om utbetalning:

Lägesrapport för lokala servicelösningar Word, 602.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport för Regionala processer Word, 602.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnadssammanställning Excel, 12.6 kB.

Slutrapport Word, 601.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Jordbruksverket för information om övriga underlag som ni ska bifoga er ansökan om utbetalning och redovisa ert projekt.

Mer information

Vill du veta mer, till exempel om hur du ska läsa beslutet om stöd och vilka rutiner och datum som gäller för att redovisa ert projekt? Läs dokumentet Information om ansökan om utbetalning och lägesrapport Pdf, 518.3 kB, öppnas i nytt fönster.