Tillväxtverket

Lämna uppgifter och sök tillstånd

Ta reda på om du behöver någon form av tillstånd eller måste lämna uppgifter relaterat till din verksamhet när du startar företag.

I vår digitala tjänst över tillstånd och uppgiftskrav på verksamt.se kan du ta reda på om du behöver någon form av tillstånd eller måste lämna uppgifter relaterat till din verksamhet.

Tänk på att listan över tillstånd och uppgiftskrav inte är heltäckande. Detta betyder att det kan finnas tillstånd du behöver och uppgiftskrav du är skyldig att uppfylla som inte finns med i listan.